Wat doen we

Goedbeheer levert langdurige beheerdiensten, aangevuld met strategisch advies en met een bedrijfkundige kijk op zaken:
Goedbeheer als beheermaatschappij;
Goedbeheer als adviseur.

Goedbeheer richt zich speciaal op het beheer van gebouwen, in het bijzonder multifunctionele accommodaties (MFA’s). Daarbij richten wij ons op het totaal van alles wat niet te maken heeft met de primaire, inhoudelijke activiteiten.
Vooraf worden afspraken gemaakt hoe wij dit beheer organisatorisch gaan aanpakken. Daarna volgt het opstellen van een plan van aanpak en maken van een begroting waarna Goedbeheer op basis daarvan zal opereren.

Laat uw huisvesting onze zorg zijn… dan heeft u alle aandacht voor uw hoofdtaken

Uw zorgen

De zorgen rondom huisvesting binnen MFA’s nemen toe:
– Gemeenten trekken zich terug waar het gaat om subsidies;
– Veranderende wet en regelgeving passen niet meer bij de oorspronkelijke uitgangspunten;
– Leegstandsrisico’s nemen toe door bijvoorbeeld minder leerlingen;
– Huurinkomsten zijn onvoldoende.

Druk op exploitatie

Bovenstaande betekent druk op de exploitatie.
Er zijn nog MFA’s die hun beheer onvoldoende op orde hebben met als gevolg dat er eigenlijk onvoldoende inzicht in de kosten is. En als er onvoldoende inzicht is, weten partijen niet waar ze aan toe zijn. Laat staan waar er bespaard of verbeterd kan worden.

Beheren kost veel tijd

Binnen een MFA ervaart men dagelijks wat relatief veel tijd kost:
– Afstemmen van de gebruikers op zowel inhoudelijk als op huisvestingsgebied;
– Communicatie met vrijwilligers en hoe ga je daarmee om;
– Alle facilitaire zaken (inkoop, gesprekken leveranciers, opstellen contracten etc.);
– Aansturen van beheerders/huismeesters/conciërges;
– Communiceren met de gemeente (als eigenaar) waar het gaat om het onderhoud en/of het gebruik/verhuur van de algemene ruimten zoals sportzalen en ruimten voor derden;
– Opstellen van de Meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) en het coördineren van de uitvoerende werkzaamheden;
– Geven van strategisch advies en het opstellen van het huisvestingsbeleid.

Exploitatie onder druk? Inzicht biedt verbeteringen en besparingen

Goedbeheer als beheermaatschappij

Goedbeheer treedt namens de opdrachtgever op als beheermaatschappij. De onderdelen die wij u aanbieden zijn:
– Beheren van gebouwen;
– Inkoop, overleg met leveranciers, leverancierskeuze, opstellen overeenkomsten, bewaking kwaliteit;
– Opstellen huurovereenkomsten;
– Aansturen van VvE;
– Voeren van financiële administratie;
– Aansturen van huismeester/beheerder/conciërge;
– Voorzitten en notuleren van vergaderingen van gebruikers betreffende operationele zaken;
– Opstellen en bijhouden van huishoudelijke reglementen;
– Aansturen van Risico Inventarisatie & Evaluatie plannen;
– Bestuur voorzien van alle relevante managementinformatie.

Rust en stabiliteit op beheergebied

Goedbeheer als adviseur

Goedbeheer treedt namens de opdrachtgever op als adviseur. De onderdelen die wij u aanbieden zijn:
– Geven van strategisch advies en het opstellen van het huisvestingsbeleid;
– Geven van inzicht in exploitatie (ook vooraf);
– Geven van inzicht in alle voorkomende werkzaamheden en taakverdelingen (ook vooraf).