Over ons

Pieter Bouwkamp heeft een bedrijfskundige achtergrond en is zijn werkzame leven gestart als goederenstroomanalist bij DAF Trucks in Eindhoven. Daar heeft hij ervaring opgedaan met het verbeteren van logistieke stromen en ontdekte dat de administratieve organisatie en communicatie hier een grote rol in spelen.

Daarna heeft hij achtereenvolgens bij Hevo, Infra Domus en Coresta jarenlang strategische huisvestingadviezen gegeven voor diverse overheidsorganisaties, scholen en bedrijfshuisvesting.

Tussendoor is hij vijf jaar werkzaam geweest bij Falkplan voor een functie in de ‘lijn’: Hoofd Bedrijfsbureau en Facilitaire Zaken. In deze periode heeft hij organisatorische processen verbeterd en het facility management verder uitgewerkt.

Bij Coresta heeft hij meer dan tien jaar gewerkt tot begin 2015. Daar heeft hij zich verdiept in alle aspecten die te maken hebben met multifunctionele accommodaties (MFA’s). Hij maakte strategische huisvestingsadviezen en specialiseerde zich in kostenverdeelmethodieken.
Bij nieuwbouw werden de kosten vooraf geschat op basis van kengetallen zodat toekomstige gebruikers vooraf al inzage hadden in hun kosten.

Gedurende ruim een jaar was hij in gemeente Tilburg twee dagen per week werkzaam om ‘problemen’ van een vijftal pas opgeleverde of nog op te leveren MFA’s structureel op te lossen. In die periode deed hij ervaring op in de gebruikersperiode en stelde, waar nodig, zijn aannames en kengetallen bij.
Twee jaar is Pieter (mede)directeur geweest van Coresta. Eind 2014 heeft Pieter ervoor gekozen om Goedbeheer te starten.

Samenwerking

Pieter werkt nauw samen met Astrid Stephanus. Jaren geleden werkten zij als collega’s samen en deden veel ervaring op met MFA’s. Zij traden toen op als adviseurs op het gebied van huisvestingsvraagstukken. Zij verrijken elkaar nog steeds en kunnen nog steeds als team opereren.

Astrid treedt op als adviseur op het gebied van huisvestingsvraagstukken. Zij helpt zorginstellingen, gemeenten, welzijnsinstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstanties en sportverenigingen bij het opstellen en uitvoeren van huisvestingsplannen, concept raadsvoorstellen, Programma’s Van Eisen en planmatige onderhoudsadviezen.
Bovendien ondersteunt zij bij de inhoudelijke en procesmatige kanten van huisvestingsvraagstukken. Als onafhankelijke adviseur opent zij deuren die anders gesloten blijven, brengt mensen samen die normaal met de ruggen naar elkaar staan en legt verbindingen die voorheen ondenkbaar waren. En, om zich daarin te onderscheiden, is zij gecertificeerd als mediator. Kortom, zij brengt partijen samen, integreert kennisgebieden en slaat bruggen tussen belanghebbenden. Zie ook
 SmitSupport