Opdrachten

Een greep uit de uitgevoerde of nog lopende opdrachten van de laatste tien jaar tot heden

Multifunctionele accommodaties en Brede Scholen
Wijkgebouwen
Gemeenten
Voortgezet onderwijs
Sport
Bibliotheken
Sociale Werkvoorzieningen
Bedrijfshuisvesting

Multifunctionele accommodaties en Brede Scholen

– Zet, Tilburg: advies aan bestuur van MFC De Borgh in Budel
– Gemeente Haaren: maken van een servicekostenopzet voor de kernpartners van het HelvoirThuis in Helvoirt
– Gemeente Sint-Michielsgestel: doen van optimalisatievoorstellen voor de beheerorganisatie van Litserborg in Den Dungen. Dit met behulp van beheermodel en kostenverdelingsmatrix
– Kernpartners (Waaronder St. Drieklank en Vereniging 55+), Helvoirt, MFC HelvoirThuis: beheerondersteuning waaronder communicatie, organisatie, fondsenwerving, opstellen beheermodel en kostenverdelingsmatrix
– St. Brede Scholen, Etten-Leur: totaal beheer twee MFA’s, contract 3 jaar
– Stichting NOVUM-SKPO, Nistelrode: Architectenselectie
– Stichting NOVUM-SKPO, Nistelrode: De KanZ, Nisterode: advies betreffende verdeling energiekosten (onderdeel beheer- en exploitatiekosten)
– Stichting NOVUM-SKPO, Nistelrode: Brede school De Beekgraaf: Programma van Eisen, haalbaarheidstudie, vlekkenplan en Beheer en Exploitatie (Strategisch Huisvestingsplan)
– Stichting NOVUM, Nistelrode: Brede school De KanZ: opstellen Model ‘Beheer en Exploitatie’

Wijkgebouwen

– St. MFA Hart van Maasbree: ondersteuning bestuur betreffende beheer en exploitatie

Gemeenten

– Gemeente Oldenzaal: advies transitie bedrijfsvoering in kader van Wmo-wetgeving
– Gemeente Tilburg: als portefeuillemanager verantwoordelijk voor ‘nazorg ’van zestal nieuwe multifunctionele accommodaties en een sportcomplex. Belangrijk is communicatie tussen gemeente, eigenaars en gebruikers. Daarnaast om opstellen van diverse overeenkomsten, om beheer en (verdeling van) exploitatiekosten, ruimteverdeelstaten, verdeling onderhoud en het oprichten van verenigingen van eigenaren met bijbehorende overeenkomsten en reglementen
– Gemeente Bennekom: begeleiding Beheer en Exploitatie brede school Collage
– Gemeente ’s-Hertogenbosch: Sport- en Jeugdcluster Engelen: Beheer en Exploitatie
– Gemeente ’s-Hertogenbosch: Sport- en Jeugdcluster Engelen: Programma van Eisen
– Gemeente Sint Michielsgestel: Educatief cluster Den Dungen: Programma van Eisen en haalbaarheid
– Gemeente Sint Michielsgestel: Educatief cluster Sint Michielsgestel Oost: Programma van Eisen en haalbaarheid
– Gemeente ’s-Hertogenbosch: Brede Bossche School ’t Boschveld: Programma van Eisen;
– Gemeente ’s-Hertogenbosch: Brede Bossche School Gestelse Buurt/Meerendonk: Programma van Eisen
– Gemeente Son en Breugel: Leerplein Sonniuspark: uitwerken programma van eisen en draagvlak behouden
– Gemeente Nistelrode: Accommodatieplan gehele gemeente (Inventarisatie m² behoefte en accommodaties)
– Gemeente Son en Breugel: Sporthalvarianten: haalbaarheidsstudie (incl. publiek/privaat/fiscaal)
– Gemeente Son en Breugel: Visie op onderwijshuisvesting (leerpleinen) + haalbaarheid
– Gemeente Lith: Multifunctionele accommodatie te Oijen: haalbaarheidsstudie
– Gemeente Hoogeveen: Multifunctioneel centrum te Nieuwlande: haalbaarheidsonderzoek, Programma van Eisen, Beheer en Exploitatie, beheerder/conciërge, horeca onderzoek

Voortgezet onderwijs

– CSG Dingstede, Meppel: op basis van efficiëntie, exploitatie en beheerkosten wordt uitbreiding dan wel nieuwbouw voor MAVO, HAVO en VWO geadviseerd. Ca. 8.000 m².
– Markland College, Zevenbergen: VMBO, Havo en VWO: vanuit visie ontwikkelen van Programma van Eisen en vlekkenplan. Inclusief Technasium
– ROC Eindhoven, Eindhoven: beoordeling visiedocument directie (second opinion)
– ROC Midden Nederland + Innovam, Nieuwegein: Mobiliteitscentrum: Programma van eisen en haalbaarheidstudie
– Baarnsch Lyceum, Baarn: Mavo en Lyceum: haalbaarheidsstudie

Sport

– Gemeente Hoogeveen: Behoeftebepaling Sport- en Gymaccommodaties Bentinckspark

Bibliotheken

– Gemeente Breda: als bedrijfskundige ingehuurd voor opstellen masterplan voor de huisvesting van de bibliotheekvestigingen. Uitgangspunt is de ideale huisvesting, volgend uit de organisatiestrategie. Oorzaak: opgelegde bezuinigingen

Sociale Werkvoorzieningen

– SW WSD-Groep te Boxtel: Van organisatie- naar huisvestingsvisie
– SW De Meergroep, Beverwijk: onderzoek naar vervangende huisvestingsmogelijkheden voor de staffuncties van de organisatie
– SW DSW Rijswijk en Omstreken, Zoetermeer: inpassingstudie praktijkonderwijs
– SW Weener Groep, ’s-Hertogenbosch: van organisatie- naar huisvestingsvisie
– SW LétÉ/ADZ, Middelburg + Sociale Dienst + Kredietbank, Vlissingen: Programma van Eisen en vlekkenplan
– SW LétÉ/ADZ, Middelburg + Sociale Dienst + Kredietbank, Vlissingen: Visiedocument + haalbaarheidsstudie
– SW Combiwerk, Delft: meewerken aan visie nieuwbouw als onderdeel van de aanbesteding. Onderwerpen: welbehagen van gebruikers; economische aspecten en het milieu
– SW ADZ, Vlissingen: Quickscan Huisvesting twee panden
– SW WNK Bedrijven, Alkmaar: Huisvesting, waar naar toe?
– SW Combiwerk, Delft: Strategisch Huisvestingsplan incl. verbeteringen en besparingen
– SW Soweco, Almelo: Strategisch Huisvestingsplan
– SW Wezo, Zwolle: Verbeteringen en Besparingen
– SW Permar, Ede: Verbeteringen en Besparingen

Bedrijfshuisvesting

– Kiwa, Apeldoorn: van organisatie- naar huisvestingsvisie alle locaties in Nederland uitgaande van de CREM-methodiek
– Kiwa, Apeldoorn: advies onderhandeling huurcontract pand Apeldoorn
– Innovam, Nieuwegein: Mobiliteitscentrum: Programma van eisen en haalbaarheidstudie
– Famar, Bladel: logistiek, vlekkenplanstudie + investeringen (op basis van groei)
– Mee Veluwe, Apeldoorn: Strategisch Huisvestingsplan