Missie

Voldoening

Het geeft mij voldoening als beheerder om organisaties soepel met elkaar te kunnen laten samenwerken.
Ik doe dit door mensen te laten voelen dat een activiteit zin heeft en geef waar mogelijk hun daarvoor verantwoordelijkheid. Door te luisteren naar de ervaringen die mensen op de ‘werkvloer’ hebben. Zodoende krijgen wij begrip voor elkaar en wordt het nut en de noodzaak van een verandering ingezien.

Gelukkig zijn in ons dagelijks werk

Belangrijk is dat we ons open durven stellen en ons gevoel laten spreken. Daarbij oude patronen durven loslaten.
Bovendien wil ik gezamenlijk op zoek naar duurzame en verantwoorde oplossingen, waarbij het gelukkig zijn in het nu, niet vergeten wordt.

Beheer vertrouwd uit handen geven

Mijn opdrachtgevers hoeven zich alleen te concentreren op hun primaire activiteiten en overige (beheer)taken kunnen zij vertrouwd loslaten bij inschakeling van Goedbeheer.

Vertrouwen in beheer