Diensten

Snel inzicht verkrijgen

Op basis van vragenlijsten en een analyse van het beheer, kan Goedbeheer snel inzicht geven in de huidige beheersituatie en vervolgens het verbeter- en bespaarpotentieel van de betreffende organisaties aangeven. Daarin betrekken wij de visie van de betrokken organisaties, leerlingen-, klanten en bezoekersprognoses, huur- en medegebruik, de administratieve organisatie en interne communicatie.
Deze benadering vindt op een integrale wijze plaats.

Hulpmiddelen

Goedbeheer hanteert de volgende hulpmiddelen:
Financieel beheermodel;
Afsprakenbeheermodel.

Financieel beheermodel

Hierin krijgt u inzicht in: ruimteverdeelstaat, opbrengsten, (verdeling van) exploitatiekosten en het financieel resultaat. Met dit model kan van alles gesimuleerd worden: denk bijvoorbeeld aan de bezetting van de zalen als gevolg van een zalenplanning tot en met het bepalen van de prijs van het kopje koffie.

Afsprakenbeheermodel

Hierin staan alle beheerafspraken vermeld tot en met de taken die bestuur en de professionele leiding moeten uitvoeren. Tevens staan daarin ook alle facilitaire zaken genoemd en hoe daarmee om te gaan. Omdat taken gesplitst worden weergegeven, kunnen deze doorgestuurd worden naar bijvoorbeeld huismeesters, conciƫrges, vrijwilligers en bestuurders.

Een andere kijk op maatschappelijk rendement